УКР РУС  


 Главная > Новости > Церковные хроники  
ОпросыНаш баннер

 Посмотреть варианты
 баннеров и получить код

Электронная почта редакции: info@orthodoxy.org.uaСейчас на сайте 75 посетителей

Теги
автокефалія Доброчинність Мазепа розкол в Україні Голодомор педагогіка діаспора Церква і політика Археологія та реставрація постать у Церкві церква та політика забобони милосердя УПЦ КП Предстоятелі Помісних Церков церковна журналістика секти вибори Католицька Церква Священний Синод УПЦ комуністи та Церква конфлікти шляхи єднання Приїзд Патріарха Кирила в Україну Митрополит Володимир (Сабодан) молодь іконопис Президент Віктор Ющенко 1020-річчя Хрещення Русі Ющенко монастирі та храми України Києво-Печерська Лавра Церква і медицина краєзнавство Патріарх Алексій II Церква і влада Вселенський Патріархат УГКЦ українська християнська культура церква і суспільство


Рейтинг@Mail.ru


КОНОТОП. Під покровительством Георгія Побідоносця: четвертий рік поспіль у Куйбишевському мікрорайоні м. Шостки хресною ходою відзначають свято

  12 мая 2009За це­р­ко­в­ним ка­ле­н­да­рем 6 тра­в­ня - день Ве­ли­ко­му­че­ни­ка Гео­ргія По­бідо­но­с­ця, покро­ви­те­ля пра­во­сла­в­но­го во­їн­с­т­ва, вій­сь­ко­вих, обо­ро­н­щи­ків. Цей ша­но­ва­ний в усьо­му пра­во­сла­в­но­му сві­ті свя­тий, який пе­ре­ма­гає зло, зо­бра­же­ний на си­м­во­лі­ці Шосткинського казенного заводу  «І­м­пульс», і вже став йо­го ду­хо­в­ним си­м­во­лом.

Тож, вже че­т­ве­р­тий рік по­спіль день вшанування пам'яті Гео­ргія По­бідо­но­с­ця в Куйбишев­сь­ко­му мі­к­ро­ра­йо­ні - свя­то. Зра­н­ку в це­р­к­ві Со­бор Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці прой­ш­ло бо­го­слу­жін­ня в па­м'ять Ве­ли­ко­му­че­ни­ка. Бо­же­с­т­вен­ну лі­ту­р­гію очо­лив на­сто­я­тель храму Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці про­то­ієрей Ігор Дра­бо­чук.

Хре­с­ний хід очо­лив бла­го­чин­ний Шо­с­т­кин­сь­ко­го округу про­то­ієрей Пе­т­ро На­за­р­чук, до яко­го при­єд­на­лись мі­с­це­ві свя­щен­но­слу­жи­те­лі і гості.  Урочистий хід до місць майбутнього ­з­ве­ден­ня хра­му на ву­л­.­Ба­бу­ш­кі­на і до ка­п­ли­ці іко­ни Бо­жої Ма­те­рі «Не­о­па­лима ку­пи­на». І це вже ста­ло до­б­рою тра­ди­ці­єю для ім­пу­ль­сі­в­ців та жи­те­лів мі­к­ро­ра­йо­ну тра­в­не­во­го дня зби­ра­ти­ся гро­ма­дою аби во­з­не­с­ти мо­ли­т­ву ві­ри пра­во­сла­в­ної за всіх, хто пра­цює і вно­сить по­же­р­т­ву­ван­ня на бу­ді­в­ни­ц­т­во, придбання хреста і ку­по­лів для ка­пли­ці «Не­о­па­ли­ма ку­пи­на».

Єди­ною ро­ди­ною йшли  під хо­ру­г­ва­ми зі свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми і пред­ста­в­ни­ки адмі­ні­с­т­ра­ції та об'­єд­на­ної проф­спі­л­ко­вої ор­га­ні­за­ції за­во­ду «І­м­пульс», і за­во­д­ча­ни, ві­рую­чі й ате­ї­с­ти до місць во­з­ве­ден­ня хра­му і ка­п­ли­ці. Свя­щен­но­слу­жи­те­лі по­свя­ти­ли во­ду і окро­пи­ли нею мі­с­ця за­бу­до­ви і всіх при­су­т­ніх. Отець Ігор Дра­бо­чук освя­тив не­що­да­в­но по­са­дже­ну бі­ля ка­п­ли­ці «А­лею охо­ро­ни пра­ці», аби де­ре­ва ро­с­ли на ра­дість за­во­д­чан і во здра­віє всіх ни­ні пра­цю­ю­чих на під­при­єм­с­т­ві та май­бу­т­ніх по­ко­лінь ім­пу­ль­сі­в­ців.

Хре­с­ний хід по­єд­нав рі­з­них, не схо­жих один на од­но­го, ми­рян, які ба­жа­ли на­га­да­ти сво­їм зе­м­ля­кам, що на­род наш од­ві­ку пра­во­сла­в­ний. І що жи­вить йо­го ли­ше Пра­во­сла­в­на ві­ра, пра­во­сла­в­не ві­ро­вчен­ня. І ця іс­ти­на як­най­кра­ще ус­ві­до­м­лю­єть­ся, ко­ли по­ряд, пліч-о-пліч, кро­ку­ють бра­ти і се­с­т­ри, зна­йо­мі чи не­зна­йо­мі, але не­од­мін­но спо­в­не­ні єди­ним прагнен­ням - жи­ти з Бо­гом, слу­жи­ти бли­ж­нім і Це­р­к­ві Хри­с­то­вій, спо­в­не­ні ба­жан­ням спові­да­ти свя­ту ві­ру ба­ть­ків­сь­ку - Пра­во­сла­в'я.

І як за­зна­чив у своє­му зве­р­нен­ні до при­хо­жан про­то­ієрей Ігор Дра­бо­чук: «Бу­ду­ва­ти це­р­к­ву  - богоспасительна справа. І хоч ця спра­ва не­ле­г­ка, та ди­в­ля­чись на при­клад на­ших пра­ба­ть­ків, які ві­ка­ми зво­ди­ли це­р­к­ви і мо­на­с­ти­рі, ми, їх на­ща­д­ки, ма­є­мо про­до­в­жи­ти ві­ру Пра­во­сла­в­ну по до­б­рих спра­вах».

Ви­г­ра­ва­ли зо­ло­том на со­н­ці ку­по­ли ка­п­ли­ці, ві­те­рець ле­ге­нь­ко на­ше­ле­с­ту­вав молодим зе­ле­ним ли­с­тям, а в не­бо злі­та­ла свя­та мо­ли­т­ва, єд­на­ю­чи пра­во­сла­в­ні ду­ші...

Л.Ко­зуб, фо­то­ре­по­р­таж І.­Ко­ро­б­ко, газета «Імпульм-інформ»